Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 467

Zákon č. 64/1956 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), se zrušuje.