Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 313

Rozhodnutí o schválení narovnání se eviduje jako skutečnost významná pro trestní řízení podle zvláštního zákona.