Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 243

Je-li třeba při neveřejném zasedání provést důkazy, děje se tak přečtením protokolů a jiných písemností.