Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 79g

Důvod zajištění věci lze v průběhu trestního řízení změnit rozhodnutím, proti kterému je přípustná stížnost.