Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 461

Od 1. července 1990 lze předpisů o trestním řízení platných před tímto dnem užít jen v mezích ustanovení této části.