Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 232Obecné ustanovení

Ve veřejném zasedání rozhoduje soud tam, kde to zákon výslovně stanoví.