Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 27cAsistent soudce Nejvyššího soudu

Asistent soudce Nejvyššího soudu činí jednotlivé úkony trestního řízení z pověření soudce Nejvyššího soudu.