Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 334h

Ministerstvo spravedlnosti může vyhláškou stanovit podrobnosti kontroly výkonu trestu domácího vězení.