Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 304

Obviněný musí mít v tomto řízení vždy obhájce. Ten má stejná práva jako obviněný.