Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 358

Na výkon zabrání věci nebo zabrání náhradní hodnoty se přiměřeně užije § 349b.