Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 16

Řízení v prvním stupni koná, jestliže tento zákon nestanoví něco jiného, okresní soud.