Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 256

Odvolací soud odvolání zamítne, shledá-li, že není důvodné.