Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 152a

Při správě placení pohledávek uvedených v § 152 odst. 1 se postupuje podle daňového řádu.