Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 290Obecné ustanovení

Jestliže tato hlava neobsahuje ustanovení zvláštní, užije se i na řízení podle této hlavy obecných předpisů.