Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 265j

Dovolací soud dovolání zamítne, shledá-li, že není důvodné.