Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 265n

Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.