Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 103

Ustanovení § 93 odst. 1 a § 95 o výslechu obviněného se užije přiměřeně i na výslech svědka.