Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 192

Je-li obviněný ve vazbě, rozhodne soud při předběžném projednání obžaloby vždy také o dalším trvání vazby.