Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 238Použití ustanovení o hlavním líčení

Na veřejnost, řízení, počátek a odročení veřejného zasedání se užije přiměřeně ustanovení o hlavním líčení.