Trestní řád

141/1961 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 88kZákaz her a sázek

Zákaz her a sázek se vysloví, souvisí-li hazardní hry, sázky nebo hraní na výherních hracích přístrojích s trestnou činností obviněného.