Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

Díl 1Žádný trestný čin bez zákona

§ 1Zákaz retroaktivity

Čin je trestný, jen pokud jeho trestnost byla zákonem stanovena dříve, než byl spáchán.