Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 139Počítání času

Kde tento zákon spojuje s uplynutím určité doby nějaký účinek, nezapočítává se do ní den, kdy nastala událost určující její začátek.