Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 95Vyloučení z promlčení

Výkon trestu uloženého pro trestné činy uvedené v § 35 se nepromlčuje.