Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 32Oprávněné použití zbraně

Trestný čin nespáchá, kdo použije zbraně v mezích stanovených jiným právním předpisem.