Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 364Podněcování k trestnému činu

Kdo veřejně podněcuje k trestnému činu, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.