Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 193aÚčast na pornografickém představení

Kdo se účastní pornografického představení nebo jiného obdobného vystoupení, ve kterém účinkuje dítě, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.