Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 26Nepříčetnost

Kdo pro duševní poruchu v době spáchání činu nemohl rozpoznat jeho protiprávnost nebo ovládat své jednání, není za tento čin trestně odpovědný.