Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 106Účinky zahlazení

Bylo-li odsouzení zahlazeno, hledí se na pachatele, jako by nebyl odsouzen.