Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 23Spolupachatel

Byl-li trestný čin spáchán úmyslným společným jednáním dvou nebo více osob, odpovídá každá z nich, jako by trestný čin spáchala sama (spolupachatelé).