Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 113K pojmu pachatele

Pachatelem se rozumí, nevyplývá-li z jednotlivého ustanovení trestního zákona něco jiného, i spolupachatel a účastník.