Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 417Ublížení parlamentáři

Kdo urazí parlamentáře nebo člena jeho průvodu, nebo

kdo takovou osobu neprávem zadrží,

bude potrestán odnětím svobody až na pět let.