Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 421Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.