Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 44Upuštění od uložení souhrnného trestu

Soud upustí od uložení souhrnného trestu podle § 43 odst. 2, má-li za to, že trest uložený dřívějším rozsudkem je dostatečný.