Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 25Věk

Kdo v době spáchání činu nedovršil patnáctý rok svého věku, není trestně odpovědný.