Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 154Společné ustanovení

Vláda nařízením stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci.