Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 155Ohrožení pohlavní nemocí

Kdo jiného vydá, byť i z nedbalosti, nebezpečí nákazy pohlavní nemocí, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.