Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 136Spisy

Spisy se rozumí datové, zvukové a obrazové záznamy, vyobrazení a jiná znázornění, nevyplývá-li z jednotlivých ustanovení trestního zákona něco jiného.