Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 419aImplementace práva Evropské unie

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie.