Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 121Vloupání

Vloupáním se rozumí vniknutí do uzavřeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly.