Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 133Obydlí

Obydlím se rozumí dům, byt nebo jiná prostora sloužící k bydlení a příslušenství k nim náležející.