Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 238Společné ustanovení

Ochrana podle § 233 až 237 se poskytuje též penězům a platebním prostředkům jiným než tuzemským a tuzemským a zahraničním cenným papírům.