Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 126Dítě

Dítětem se rozumí osoba mladší osmnácti let, pokud trestní zákon nestanoví jinak.