Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 36Druhy trestních sankcí

Trestními sankcemi jsou tresty a ochranná opatření.