Trestní zákoník

40/2009 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 313Společné ustanovení

Ochrana podle § 311 a 312 se poskytuje též cizímu státu.