Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 46cZvláštní ustanovení o rozkladu

Pro ukončení řízení o rozkladu podaném proti rozhodnutí České národní banky podle tohoto nebo jiného zákona se použijí ustanovení správního řádu o odvolání.