Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 40

Česká národní banka je oprávněna provádět investiční a obchodní činnost v rozsahu nezbytném pro zajištění svých činností.