Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 31

Česká národní banka dává do prodeje podle zákona upravujícího vydávání dluhopisů státní dluhopisy a v dohodě s ministerstvem financí může z jeho pověření a za dohodnutou úplatu vykonávat i činnosti spojené se správou, splácením a převody státních dluhopisů, s výplatou úroků z těchto dluhopisů, popřípadě další požadované činnosti.