Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 49

Na všechny bankovní operace České národní banky včetně stavů na účtech, které vede, se vztahuje bankovní tajemství.