Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 46dSprávní poplatky

Správní poplatky za úkony České národní banky podle jiného právního předpisu jsou příjmem České národní banky.