Zákon o České národní bance

6/1993 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 32

Česká národní banka může k usměrnění peněžního trhu kupovat a prodávat cenné papíry, pokud tento zákon nestanoví jinak.